Gemeenteraad Groningen debatteert over begroting van bijna 1 miljard

november 9, 2016 Marc Hut

College wil geld voor WIJ-teams en vernieuwing zorg

De gemeenteraad van Groningen bespreekt woensdag 9 november de gemeentebegroting. Deze begroting gaat over een bedrag van bijna 1 miljard euro. De raadsvergadering begint vanwege de veelheid aan onderwerpen al om 15.00 uur in het stadhuis op de Grote Markt. De ‘Begrotingsraad’ is openbaar en ook online live te volgen via www.groningen.nl/gemeenteraad (“vergadering online bekijken”).

Investeringen

In de gemeentebegroting staan alle inkomsten en uitgaven van de gemeente voor volgend jaar. Ook de voorstellen van het college van B&W voor nieuwe investeringen staan erin. Zo is er negen miljoen euro voor vernieuwing in de zorg beschikbaar. Ook voor de ontwikkeling van de WIJ-teams is er waarschijnlijk geld. Daarnaast gaat er tien miljoen euro aan investeringen naar stedelijke ontwikkeling. Twee miljoen daarvan is bestemd voor een grondige verbouwing van het Scheepvaartmuseum en twee miljoen voor de ontwikkeling van het ‘cultuurcluster’ Ebbingekwartier.

 

Doorklikbare begrotingswebsite

De gemeentebegroting is voor het tweede achtereenvolgende jaar een gebruiksvriendelijke, doorklikbare website: begroting.groningen.nl. Die maakt het voor Stadjers veel gemakkelijker om te zien waar de ongeveer een miljard euro op de begroting aan wordt besteed.

 

Keuzes

Aan het eind van de vergadering stelt de gemeenteraad de begroting vast, al dan niet gewijzigd. Tijdens het zogeheten Voorjaarsdebat voor de zomervakantie hebben de verschillende politieke partijen aangegeven wat hun keuzes zouden zijn voor de nieuwe begroting. De fracties kunnen tijdens het begrotingsdebat van woensdag laten weten of ze vinden dat het college voldoende heeft geluisterd en hun wensen voldoende in de begroting heeft verwerkt. Met zogeheten amendementen kunnen zij proberen een meerderheid in de raad proberen te vinden om onderdelen van de begroting nog te veranderen. Traditiegetrouw worden er tijdens het begrotingsdebat veel moties ingediend met verzoeken van partijen aan het college.

 

Tarievennota

Op het eind van de vergadering staat ook de Tarievennota met de tarieven voor bijvoorbeeld de OZB, afvalstoffenheffing, hondenbelasting en parkeren bij automaten op de agenda.

 

Bron: gemeente Groningen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.